Miért rossz a magyar választási rendszer?

Az ellenzék vereségének sok oka van, de a Fidesz irreális arányú győzelmének fő oka a torz magyar választási rendszer.

Képviselőválasztás

2022-ben a polgárok 37%-a szavazott a FIDESZ-KDNP -re. Normális választási rendszer esetén a parlamenti képviselők kb. 1/3-a lenne tehát a kormánypárt embere, mert ekkor a képviselők száma arányos lenne a pártok népszerűségével. A győztesnek tehát (ha nem éri el az 51%-ot, akkor),  össze kellene fognia egy vagy több másik párttal, és koalícióban kellene kormányoznia.

A magyar választási rendszerben a győztes párt erősen premizálva van, sok képviselői helyet kap, és viszonylag könnyen abszolút többséghez tud jutni a Parlamentben.

Kormányválasztás

A kormány tagjait, a minisztereket a győztes párt első embere, a Miniszterelnök jelöli ki, akinek a Köztársasági Elnök ad kormány-alakítási megbízást. Magyarországon tehát az összes miniszter kiléte a Miniszterelnöktől függ.

Elnökválasztás

Egy demokratikus országban működik a „fékek és ellensúlyok” rendszere. Az egyik ilyen elem a Köztársasági Elnök személye (intézménye), aki általában a hadsereg főparancsnoka is. Az Elnököt egy demokratikus országban a nép közvetlenül választja, így a párt-semleges Elnök kontrollálni tudja az esetleges kormányzati túlkapásokat (pl. nem írja alá az új igazságtalan vagy antidemokratikus törvényeket).

Magyarországon az Elnököt a Parlament választja, így nincs semmiféle további kontroll a túlhatalomban lévő kormányzó párt fölött. Szabad az út a diktatúra felé.

A valós helyzet természetesen ennél összetetteb, de az itt felvázolt modell hűen tükrözi a kialakult viszonyokat.

Sas Tibor