Nem kormány, hanem puccsal hatalomra került maffia

A fasizmus jellemzői:

A fasizmus az a nacionalista, militarista és totalitárius társadalmi-politikai rendszer, amelyet 1921-ben Benito Mussolini vezetésével Olaszországban alakítottak ki, majd a második világháború végével 1945-ben tetőzött. Tágabb értelemben a “fasiszta” kifejezés olyan politikai tendenciákra utal, amelyek a fasizmus néhány jellemzőjét a gyakorlatba ültetik át.

A fasizmus fő jellemzői között a következők említhetők.

Nacionalizmus

A nacionalizmus a fasizmus ideológiai igazolása. A nemzet, mint egység védelme, valamint felsőbbrendűsége minden egyéb érv fölött gyorsan a rendszer erő-eszméjeként jelenik meg. Szorosan kapcsolódik a család mint a nemzet magjának ideologizálásához, amely magában foglalja annak szabályozását, hogy miként szerveződik és miként oszlik meg tagjainak szerepe az állam igényeinek megfelelően.

A kapitalizmus és a kommunizmus szembenállása

A fasizmus célja a kapitalista és kommunista modell alternatívája, vagyis egy harmadik út. A kapitalizmus elutasítja az egyéni szabadság értékét. A kommunizmus elutasítja az osztályharc elvét és a proletariátus igazolását. Az állam tehát a rend egyetlen kezese és egyetlen hatósága.

A korporatizmus

Következésképpen a fasizmus elősegíti a korporativizmust, vagyis minden munkaügyi és gazdasági érdeknek való alárendelését egy olyan unió akaratának, amely a kormánytól kapott utasításokat kap, ami hígítja az osztályharc elvét.

Rasszizmus

A fasizmus nacionalista posztulátumainak részeként a rasszizmust is magába foglalta. A történelmi fasizmus szempontjából az árja faj magasabb rendű volt a többinél, ami más etnikai csoportok, különösen a zsidók és a cigányok üldözését és kiirtását jelentette.

Személyiség

A karizmatikus vezető személyiségének kultusza elengedhetetlen a fasiszta modell számára, amelynek követéséhez egyetlen hang szükséges, mivel az ötletek sokasága kényelmetlen. Így az ideológiai terjesztés minden eszköze, mint például az oktatás és a társadalmi kommunikáció eszköze, a személyi kultusz előmozdítását szolgálja.

A tekintélyelvűség

A disszidenciát a fasizmus üldözi minden szinten. A politikai szereplőknek alá kell rendelniük magukat a hivatalos gondolkodásmódnak, valamint az állam által támogatott gyakorlatoknak.

Militarizmus

A totalitárius hatalom gyakorlásának lehetővé tétele érdekében a fasizmus megerősíti a katonai szférát és elősegíti annak minden szimbólumát, egyszerre elősegítve a félelmet és az erőszakos tekintély kultuszát.

Totalitarizmus

Az állam a köz- és a magánélet minden területén uralkodik, szigorú ellenőrzést gyakorol minden területen. Így az állam mindenbe beavatkozik, és minden hatalmat egyetlen politikai szektor és ideológiája ellenőrzése alatt egyesít. Ebből a hatalmi pozícióból az állam törvényeket diktál és választottbírál, irányítja a katonai hatalmat, szabályozza a gazdaságot, ellenőrzi az oktatást és a médiát, véleményeket és szabályokat ad a magánéletről, a szexualitásról, a vallási meggyőződésről, a családról stb.

Az ellenzék törvénytelenítése

Következésképpen az ellenzék minden formája ellen eljárás indult, ami annak törvényen kívül helyezését vonja maga után. Emiatt a fasizmus elősegíti az egyetlen kormánypárt megalakulását.

A média és az oktatás ellenőrzése

A médiát és az oktatási programokat egyaránt az állam ellenőrzi, amely meghatározza, hogy milyen típusú tartalmat terjesztenek vagy cenzúráznak. Csak a fasizmus értékeit lehet terjeszteni és népszerűsíteni. Ez azt jelenti, hogy a fasizmus nagymértékben függ a hatékony propagandizmustól.

Forrás: https://hu.warbletoncouncil.org/caracteristicas-del-fascismo-2113